Juridisk information

Företagsuppgifter:
BG Bildelar (bgbildelar.se) i samarbete med Masterpart AB (masterpart.se)
Mats Knuts väg 190
784 54 Borlänge

Email: info@bgbildelar.se

Organisationsnummer: 556897-9123

Samtliga uppgifter i hemsidans webbshop är noggrant och grundligt bearbetade.
Vi följer konsumentköplagens, kunden har dock alltid fulla ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras.
Inga bilder eller delar i denna katalog får kopieras, skrivas ut eller på annat sätt mångfaldigas utan BG Bildelars eller Masterparts tillstånd.
Vi tar ej emot returer av infettade, installerade, eller öppnade detaljer.
Specialbeställningar är bindande order och kan ej returneras.
Outhämtade paket som ej avbeställts kommer att debiteras kunden 390 kr för frakt- och administrativa kostnader
Vid felbeställningar ej orsakade av bgbildelar.se debiteras returfrakt

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se Arn.se.

För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

 

 

To Top